طرح با قرآن شروع کنیم در کلاس درس زبان انگلیسی1

برنامه ي آموزش قرآن در مدارس در پي آن است كه راهي روشن، مطمئــن و دائمي براي انس و ارتباط همه ي دانش آموزان با قرآن كريم كه به بهره گيري مادام العمر ايشــان از هدايت كتاب الهي منجر شود، باز كند. لذا طرح ( با قرآن شروع کنیم ) با هدف بهره‌مندی از نورانيت و بركات آيات الهی قرآن در حريم علمی دبیرستان از ابتدای سال تحصیلی در حال اجرا می باشد و  در روز یکشنبه مورخ 12 آبان 1398 ،  دانش آموزان عزیز کلاس 161 ضمن حفظ صفحه ده کتاب قرآن صبحگاهی ( طرح با قرآن شروع کنیم) ، این صفحه را به زبان لاتین نیز ترجمه و در کلاس درس زبان انگلیسی ارائه نمودند

از زحمات بی دریغ سرکار خانم حقدادی که یاریگر ما در جهت هر چه بهتر برگزار شدن طرح با قرآن شروع کنیم ، هستند، صمیمانه تشکر می نماییم

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20