فروش آش نذری جهت کمک هزینه جهیزیه ایتام

همزمان با فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر  در روز چهارشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1401، با همکاری اعضای محترم خیریه آوای مهربانی ، فروش آش نذری در جمع دانش آموزان و همکاران دبیرستان انجام شد و تمام عواید حاصل از فروش، صرف کمک هزینه جهیزیه ایتام خواهد گردید.

هدف از این کار معنوی  همراهی با سازمان های مردم نهاد در فعالیت های مردمی و نیز ایجاد اشتیاق و انگیزه در بین دانش آموزان به مشارکت در انجام کارهای خیر و انسان دوستانه می باشد

 اعضای محترم خیریه آوای مهربانی، با مشارکت و همدلی، عشق و ارادت خود را نسبت به نیازمندان، با برپایی این کار معنوی ادا نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20