گرامیداشت روز آزمایشگاه با حضور مسئولین محترم پژوهش سرای دانش آموزی

انجام فعالیت های آزمایشگاهی علاوه بر تثبیت یادگیری و افزایش میزان ماندگاری مفاهیم آموخته شده، به کسب مهارت هایی منجر می شود که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار گرفته و زمینه های نوآوری و خلاقیّت دانش آموزان را فراهم می سازد .لذا با توجه به نقش مهم فعالیت های آزمایشگاهی در امر آموزش ، در روز چهارشنبه مورخ 12 آبان ماه 1400 ، مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه با حضور مسئولین محترم کارشناسی گروه های آموزشی و همچنین مسئولین محترم پژوهش سرای دانش آموزی مهندس سینا مسیح آبادی در  محوطه ی آموزشگاه برگزار گردید.

در این مراسم با پرپایی ایستگاه های مختلف ، دانش آموزان مسئولیت بخش های مختلف را تحت نظارت دبیران مربوطه بر عهده داشتند و فعالیتهایی
در شاخه شیمی: تولید صابون جامد، تعیین کیفیت نسبی روغن های خوراکی، تولید گاز کربن دی اکسید
در شاخه فیزیک: توربین بخار، اسباب بازی های ساخته شده بر اساس نیروی کشسانی، تولید رعد و برق و الکتریسیته، ساخت موتور الکتریکی ساده

در شاخه زیست شناسی: تعیین گروه خونی، گرفتن فشار خون و قند خون، تشریح اعضای بدن و رنگ آمیزی بافت های گیاهی و…. را انجام دادند

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20