فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران

دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخشهای تجاری و سایر بخش های دولت است.
این مقاله که با هدف شناخت و بررسی مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک نگاشته شده به تشریح و معرفی عمده ترین مدلهای استقرار دولت الکترونیک می پردازد و در آن مدلهایی همچون مدل سازمان ملل، مدل الینه – لی موردبحث و بررسی قرار می گیرند. این مدلها اگرچه ازنظر تعداد مراحل استقرار با یکدیگر متفاوت به نظر می رسند ولی ماهیتاً وجوه مشترکی نیز دارند که باعث گردیده تا همگی آنها در پیاده سازی دولت الکترونیک موردتوجه قرار گیرند.

جهت دریافت ادامه ی مقاله اینجا کلیک نمایید.

 

تهیه کننده ی مطالب :مریم دستجردی -یگانه سادات عباسی(دانش آموزان پایه دهم تجربی)

تایید کننده ی مطالب :فاطمه سلیمانی ( مشاور و دبیر راهنمای جشنواره ی تاثریا)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20