درسی

سفر غذا در دستگاه گوارش
  • ۰ دیدگاه -
  • 396 بازدید

سفر غذا در دستگاه گوارش

دستگاه گُوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن انسان و بعضی از جانداران است. این دستگاه در انسان و مهره‌داران به صورت لولهٔ گوارشی، و […]

تشریح شش
  • ۰ دیدگاه -
  • 226 بازدید

تشریح شش

در تشریح شش ابتدا سطح جلوی و عقبی شش را مشخص می کنیم.اگر شش همراه با مری باشد مری در سطح عقب شش است. راه […]

شناخت هورمون ها
  • ۰ دیدگاه -
  • 229 بازدید

شناخت هورمون ها

دستگاه درون ريز متنوع و پيچيده است. اين دستگاه مواد خامي به نام هورمون ترشح مي كند. هورمون يك كلمه يوناني است و به معني […]

علم ژنتیک
  • ۰ دیدگاه -
  • 219 بازدید

علم ژنتیک

علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت […]